Velkommen Heim

Betesda Eiken har som motto Velkommen Heim. Vi ønsker å være en menighet som mennesker kan kjenne seg velkommen til.

Mange mennesker er på en livsreise, for noen har denne reisen pågått i mange år, for andre en kortere tid. Da vil vi som menighet være der og ønske de Velkommen Heim. Tilbake til fellesskapet med Jesus og fellesskapet i menigheten. De skal kjenne at i det samme de går inn døra til lokalet så er de hjemme. Jesus forteller den sterke historien om den bortkomne sønnen som kom hjem. Hvordan han blir mottatt av faren og tatt hånd om. Han måtte bare kjenne seg velkommen.

Hvem er vi – kort forklart

Betesda Eiken er en kristen frimenighet i Hægebostad kommune. Vi har Bibelen som norm, og forkynner klassisk evangelisk kristentro, i samsvar med den Apostoliske trosbekjennelse. Forkynnelse, undervisning, lovsang, bønn og tilbedelse har en sentral plass i menighetens møter. Det er alltid åpent for personlig forbønn. Menigheten praktiserer troende dåp; d.v.s. at mennesker døpes i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, med full neddykkelse, på sin egen tro og bekjennelse. Menigheten samles jevnlig til brødsbrytelse/nattverd, for å minnes og forkynne Jesu død og oppstandelse. Nyfødte presenteres for menigheten i en forbønnshandling, kalt barnevelsignelse. Konfirmantopplæring skjer etter Tentro-modellen, i samarbeid med andre frimenigheter i distriktet. Det drives et aktivt barne- og ungdomsarbeid, under betegnelsen One80. Misjon med fokus på evangeliet til unådde har høy prioritet.

Historikk

Betesda Eiken ble etablert i kjølvannet av virksomheten til evangelistene Egil Solheim og Arne Gundersen på 1960-tallet. Menigheten rundet 60 år i 2020. Etter noen år i leide lokaler ble eget forsamlingshus bygd på Skeie i Eiken i 1984. I 2006 ble det gjennomført en større utvidelse, slik at lokalet i dag fremstår som moderne og praktisk. Menigheten ønsker å tjene lokalsamfunnet ved å ha stor åpenhet for å låne ut lokalet til ulike positive arragementer.

Betesda Eiken er tilsluttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF), et nettverk av rundt 65 menigheter i Norge. For mer info om DFEF, se www.dfef.no. 

Kontakt oss

Betesda Eiken

11 + 8 =

Lederskap

Andre ledere

X