Misjonsarbeid

Som kristen menighet er vi forpliktet på misjonsbefalingen. Alt menigheten gjør er misjon, både det lokale og det internasjonale arbeidet. Visjonen er at mennesker skal møte Guds kjærlighet, i ord og gjerning. Når misjonærer fra ulike sammenhenger besøker menigheten, støtter vi deres prosjekter ved å gi et offer.

Menighetens hovedsatsning er å stå sammen med «Free Christian Churches of Bangladesh». FCCB er et kirkesamfunn med rundt 45.000 medlemmer, fordelt på 430 menigheter. De har egen bibelskole (Hosanna Bible school of Bengal) og driver skolen/barnehjemmet «Home of Peace», med plass til 600 barn. Home of peace er også et strategisk senter for misjon og evangelisering, i et land der kun 0,5% av180 millioner innbyggerne er kristne.

Vi engasjerer oss på ulike måter:

  • Siden 2013 har folk fra menigheten deltatt på evangeliseringskampanjer, med etablering av nye menigheter som resultat.
  • Vi støtter utdannelse av nye evangelister og pastorer gjennom Hosanna bible school.
  • I forbindelse med naturkatastrofer og pandemi har vi samlet inn penger til matutdeling.
  • Vi bidrar med betydelige beløp til investeringer og drift ved Home of peace. 

Følg oss på Facebook: «Betesda Eiken – MISJON».

 

X