Møter på Betesda

Velkommen til møte på Betesda, velkommen heim!

Fredag 19:30

I partallsuker har vi møter på fredager kl. 19:30. Velkommen til sang, musikk, vitnesbyrd og undervisning.

Søndag 17

I oddetallsuker er det stor familiesamling på Betesda. Her er det lovsang, tale og søndagsskole for barna. Etter møtet blir vi gjerne igjen i kafeen og nyter en kopp kaffe og fellesskapet.

Bønnearbeid

Annenhver torsdag inviterer vi til bønnemøte på Betesda. Kvelden starter kl. 19 med samlingen «I Guds nærhet». Her spiller vi lovsang over høyttalerne, og du inviteres til å sitte alene eller sammen med andre i Guds nærhet. Kl. 20 samles vi til felles bønn. Da ber vi for ulike temaer og for hverandre. Se i kalenderen for å se når neste bønnemøte er.

Menigheten har to årlige bønneuker. I løpet av disse ukene har vi spesielt fokus på bønn. På morgenen sender vi ut SMS med bibelvers og bønne-emner, og på kvelden åpner vi ofte lokalet opp for dem som vil komme å be.

Betesda har også et eget bønneteam. Teamet samles jevnlig til bønn for aktuelle tema og utfordringer. Bønneteamet fungerer som forbedere i menighetens møter og mottar gjerne konkrete bønneemner, også fra folk utenfor menigheten. Send ditt bønneemne til Grete Eiken (mob. 995 70 275).

X