Møter på Betesda

Velkommen til møte på Betesda, velkommen heim!

Fredag 19:30

I partallsuker har vi møter på fredager kl. 19:30. Velkommen til sang, musikk, vitnesbyrd og undervisning.

Søndag 17

I oddetallsuker er det stor familiesamling på Betesda. Her er det lovsang, tale, «Barnas kvarter» og opplegg for barna i kjelleren. Etter møtet blir vi gjerne igjen i kafeen og nyter forfriskninger og fellesskapet.

Bønnearbeid

En torsdag i måneden samles menigheten til bønnemøte på Betesda. Se i kalenderen for å se når neste bønnemøte er.

Menigheten har årlige bønneuker, der det organiseres 12 timers daglig bønn for konkrete tema, kombinert med undervisning og forkynnelse om bønn og bønnearbeid.

Betesda har også et eget bønneteam. Teamet samles jevnlig til bønn for aktuelle tema og utfordringer. Bønneteamet fungerer som forbedere i menighetens møter og mottar gjerne konkrete bønneemner, også fra folk utenfor menigheten. Send ditt bønneemne til Kari Asdahl Raen (mob. 975 40 090).

X