«Menighet er ikke en bygning, men et fellesskap av mennesker som har kommet til tro på Jesus Kristus som sin Frelser.»

De første kristne møttes i tempelet og i hjemmene. I Betesda møtes vi hver uke (søndag 1700 / fredag 1930) til felles undervisning og feiring. Her får vi styrke til troen og tilber Gud sammen.

Samtidig vet vi at livet med Jesus først og fremst leves ut i hverdagen. Gud er interessert i livene våre. Gledene og utfordringene – i hjemmet, på jobb, eller sammen med venner. Og Han har gitt oss hverandre.

Derfor ønsker vi å skape en arena der vi også kan møtes midt i hverdagen, i mindre fellesskap.

Smågrupper er grupper der vi møtes 4-10 personer omtrent annenhver uke. Gruppene er forskjellige i innhold. Noen snakker om forrige møte, andre leser bibelen sammen, noen går tur sammen. Men felles for de alle er at vi deler liv og tro sammen.

Har du spørsmål eller ønsker å bli med i ei gruppe tar du kontakt med Grete Naglestad Eiken (995 70 275‬)

X